kapitola v konferenčním sborníku
Simonová, Natalie. 2007. „Vzdělanostní reprodukce v České republice od roku 1916 do současnosti: mobilitní pohled.“ Pp. 27-42 in Mareš, Petr, Ondřej Hofírek (eds.). Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: IIPS FSS MU. ISBN 978-80-210-4439-5.

Publikace je výběrem příspěvků, které byly předneseny na konferenci „Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze“ pořádané Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v listopadu 2006. Vybrané příspěvky byly rozděleny do pěti tématických oddílů věnovaných problematice sociální mobility a stratifikace, měnící se podoby rodiny a nových vzorců organizace intimity, vzdělání a trhu práce jako mechanizmů jak sociálního vyloučení, tak sociální integrace, otázkám sociálních identit a migrace a také prostorovým aspektům sociální exkluze.

Left

Témata: 
mezigenerační vztahy
migrace a mobilita
sociální nerovnosti
vzdělání
Sdílejte tuto stránku