impaktovaný článek
Večerník, Jiří

Work Values and Job Attitudes in the Czech Republic between 1997 and 2005

Večerník, Jiří. 2006. „Work Values and Job Attitudes in the Czech Republic between 1997 and 2005.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (6): 1219-1240. ISSN 0038-0288.

Článek je příspěvkem ke kritickému čtení postojových dat na základě prezentace výzkumů ISSP “Pracovní orientace” 1997 a 2005 v ČR. Nejprve jsou pojednány metodologické problémy zjišťování hodnot a poté ukázán kontext systémové transformace. Dále se porovnávají očekávání lidí v zaměstnání s jejich subjektivním naplněním. Nakonec je ukázána vnímaná lokace lidí mezi světy práce a rodiny a analyzovány faktory spokojenosti s prací a v zaměstnání.