kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr. 2006. „Základní charakteristiky nájemního bydlení.“ Pp. 49-56 in Poláková, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress. 294 s. ISBN 80-86929-03-5.

Náplní kapitoly je popis základních charakteristik sektoru nájemního bydlení, jeho jednotlivých částí (soukromého nájemního bydlení, obecního nájemního bydlení, sociálního bydlení) a vymezení pojmů regulace nájemného první a druhé generace.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
bydlení
sociální politika
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku