kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká. 2007. „Závěr.“ Pp. 45-50 in Vobecká, Jana, Tomáš Kostelecký (eds.). Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Sociologické studie / Sociological Studies 07:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 61 s. ISBN 978-80-7330-129-3.

Kapitola shrnuje poznatky o politických důsledcích suburbanizace ve studovaných lokalitách a odpovídá na otázky položené v úvodu, zda suburbanizace vnáší do lokální politiky nová témata, nové aktéry a jaký má vliv na stranickost lokální politiky.

Sdílejte tuto stránku