recenzovaný článek
Křížková, Alena, Hana Hašková, Kristýna Pospíšilová

Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě

Křížková, Alena, Hana Hašková, Kristýna Pospíšilová. 2018. „Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě.“ Gender a výzkum/ Gender and Research 19 (2): 103-134. Dostupné z: https://www.genderonline.cz/cs.