popularizační článek
Křížková, Alena

Ženy vidí v podnikání možnost být s rodinou