Stáhnout PDF (35.261875 MB)
recenzovaný článek
Linek, L.

Zhodnocení valenční teorie volebního chování na základě otevřených otázek ohledně důvodů volební neúčasti

Linek, L. 2010. „Zhodnocení valenční teorie volebního chování na základě otevřených otázek ohledně důvodů volební neúčasti.“ Naše společnost 8(2): 11–20.

Hlavním cílem studie je prozkoumat, zda lze tvrzení valenční teorie volebního chování ohledně motivací a důvodů volební účasti potvrdit na základě odpovědí na otevřenou otázku ohledně hlavního důvodu volební neúčasti. Konkrétně byla studována tvrzení, která se týkají konstrukce očekávaného užitku z volební účasti.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)