odborná kniha / monografie
Křížková, Alena. 2002. Životní strategie manažerek: Případová studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 67 s. ISBN 80-7330-031-1.

Předkládaná sociologická studie je kvalitativní analýzou životních podmínek a strategií žen v řídících pozicích na základě případové studie skupiny manažerek na jednom pracovišti. Zkoumány jsou zejména strategie sladění práce s rodinou a postoje a hodnoty spojené s těmito životními sférami.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
rodina
životní styl
Sdílejte tuto stránku