popularizační článek
Červenka, Jan

Životní úroveň a veřejné mínění v ČR