kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Změny ve mzdové, příjmové a majetkové nerovnosti.

Večerník, Jiří. 1996. „Změny ve mzdové, příjmové a majetkové nerovnosti. .“ Pp. 91-105 in Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.). Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.

Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti