recenze publikace
Jandová, Natalie

Zygmunt Bauman: Globalizace. Důsledky pro člověka

Jandová, Natalie. 1999. „Zygmunt Bauman: Globalizace. Důsledky pro člověka.“ Sociologický časopis. 37 (3): 381-385. ISSN 0038-0288.

Recenze se zabývá stěžejními myšlenkami Z. Baumana v knize Globalizace, kterými se snaží odkrýt společenské kořeny a společenské důsledky globalizačního procesu. Zásadní důraz je kladen na pohyb jako nejžádanější komoditu, z ní vyplývá veškerá moc v postmoderní společnosti. Nerovný přístup ke svobodě pohybu stratifikuje nejen samotné národní státy, ale vzniká zde světová polarita lokálního a globálního: lokální pracovní síly jsou stále více závislé na tom, jak s nimi globální investoři naloží.

The topic of the review are the principal ideas of Z. Bauman´s book Globalisation. He tries to reveal social roots and social consequences of the globalisation process. Mobility is given a crucial importance as the most desired commodity. It implies power in the postmodern society. Unequal acces to mobility stratifies not only national societies, the world polarity between local and global rises. Local labour force depend more and more on the decisions of global investors.

Left

Oddělení: 
Témata: 
globalizace
migrace a mobilita