Rada instituce

Předsedkyně Rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

Místopředsedkyně Rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Externí členové:

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

prof.. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M. A., Ph.D.

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

 

Interní členové:

Mgr. Josef Bernard, Ph.D.

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (místopředsedkyně Rady SOÚ AV ČR, v.v.i.)

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Mgr. Marcela Linková, Ph.D. (předsedkyně Rady SOÚ AV ČR, v.v.i.)

Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

Funkční období:

od 15. 1. 2017 do 14. 1. 2022   

Tajemnice Rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

RNDr. Darina Vystrčilová