Sociologické odkazy

Bibliografické záznamy publikací s eventuálním propojením na abstrakta a plné texty jsou v databázi AV ČR, v. v. i. - ASEP.

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/

 

Akademie věd České republiky - http://www.cas.cz/

Mediální servis pro Akademii věd České republiky - http://press.avcr.cz/

Česká sociologická společnost - http://www.ceskasociologicka.org/

Český statistický úřad - http://www.czso.cz/

Sociologické asociace:

Univerzity, kde se vyučuje sociologie:

Sociologické elektronické časopisy:

Nakladatelství, vydávající sociologickou literaturu:

Sociologická data:

Sociologické instituce na Slovensku:

Další odkazy: