obvykle v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1
7. 4. - 9. 6. 2022
Čtvrteční sociologické semináře 2022

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences and Department of Sociology of the Institute of Sociological Studies FSS CU invite you to the spring cycle of Thursday sociological seminars.

v 16.00 zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1
2. 6. 2022

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences and Department of Sociology of the Institute of Sociological Studies FSS CU invite you to the spring cycle of Thursday sociological seminars.

v 16.00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1
9. 6. 2022

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

9:30 - 16:00, MMR ČR, Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1
13. 6. 2022

Konference nabídne prostor pro diskusi o vybavenosti venkovských obcí mezi představiteli veřejné správy, aktéry rozvoje venkova a výzkumníky.
Jaká je běžná úroveň vybavenosti obcí a na čem závisí? Jak se vyvíjí vybavenost v posledních desetiletích? Které skupiny obyvatel nejvíce využívají místní služby a jaký význam jim připisují? Jaké programy na podporu vybavenosti existují?
Představení online nástroje Kalkulačka vybavenosti.

15:30 - 17:30, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a online na Zoomu
14. 6. 2022
Housing in an industrial zone

CESCAME zve na sérii tří přednášek o městě, udržitelnosti, městských praktikách a politikách, každodennosti, neformalitě a jejich potenciálu k podpoře sociálních změn. Na první přednášce náš host Örjan Sjöberg promluví o vzájemných vztazích mezi jednotlivými Cíli udržitelného rozvoje a potenciálními riziky a konflikty mezi nimi.

9:30-13:30, Akademie věd ČR, Národní 1, Praha 1 + online
14. 6. 2022
7. Národní konference o genderu a vědě

Cílem konference pořádáné NKC-gender a věda je diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti ve vědecko-výzkumných institucích a také o zkušenostech s jejich překonáváním.