10. 11. 2020, Tisková zpráva
Gender Equality Index 2020. Zdroj: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/CZ
Index genderové rovnosti je žebříček, který každoročně zveřejňuje Evropský institut pro genderovou rovnost. Vychází už desátým rokem a Česko si na něm nevede nijak slavně – od začátku se propadlo o celých devět příček na současné 23. místo z 28 členských států EU. Rovnost...
22. 10. 2020, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
„Je to člověk od člověka“ – to je nejčastější věta, která zaznívá v okamžiku, kdy se výzkumnice Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu AV ČR a Dana Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ptají policistů, sociálních pracovnic z OSPOD nebo Intervenčních center na...
5. 10. 2020, Tisková zpráva
GRAF
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
24. 9. 2020, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK prováděl dotazování na českých vysokých školách v období konce dubna a května, kdy bylo zásadním způsobem omezeno jejich fungování. Jak studenty ovlivnila pandemie? Jak se jim podařilo se vypořádat se...
7. 7. 2020, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
V důsledku nouzového stavu a souvisejících preventivních opatření vzrostl počet incidentů domácího násilí a přirozeně se tak zvýšila poptávka po službách organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Situace také zvýraznila mezery v poskytování pomoci obětem násilí ze strany...
26. 6. 2020, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com
Již 14 let (od 1. července 2006) mohou vstupovat páry stejného pohlaví do státem uznávaného partnerství. Zatímco statistická data o české populaci včetně manželství, nesezdaných soužitích, věku partnerů nebo jejich dětech pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad, data o...
18. 6. 2020, Tisková zpráva
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
17. 6. 2020, Tisková zpráva
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
20. 5. 2020, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com (ivabalk)
Od pondělí 18. 5. 2020 přestal platit nouzový stav v souvislosti s pandemií virové nemoci covid-19, některá opatření však nadále platí. Česká vláda již ale zahájila jejich rozvolňování: od 19. května není povinné nosit roušku při práci v horku nebo v kanceláři, 25. května končí...
27. 4. 2020, Tisková zpráva
Ilustrace: Pixabay.com / Freepik.com
V minulém týdnu byla potvrzena informace, že se Sociologický ústav AV ČR spolu s dalšími výzkumnými partnery zapojí do reprezentativní studie promořenosti populace virem SARS-CoV-2. Nyní přinášíme podrobnější zprávu o účasti respondentů v tomto výzkumu.

Stránky