18. 12. 2014, Veřejná zakázka
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) „Realizace sběru dat šetření ISSP 2015 Pracovní...
26. 9. 2014, Veřejná zakázka
Inovační vouchery Praha
Centrum pro výzkum veřejného mínění informuje o pokračování projektu Inovační vouchery Praha týkající se dotace na služby výzkumných organizací.
30. 6. 2014, Veřejná zakázka
Autor: Caden Crawford
Oznámení předběžných informací o veřejném řízení vypisovaném Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
10. 10. 2012, Veřejná zakázka
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. zveřejňuje zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na centrální adrese (ISVZ - US)  nebo na profilu zadavatele: http://suav.profilzadavatele.cz/