Dozorčí rada

Předsedkyně Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR)

Místopředsedkyně Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Členové a členky Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc. (ČZU Praha)
Ing. Petr Plesnivý (Kancelář Akademie věd ČR)
Ing. Veronika Račmanová (Česká spořitelna, a.s.)

Tajemnice Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

Mgr. Věra Patočková, M.A., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.