Předsedkyně Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR)

Místopředsedkyně Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

PhDr. Hana Hašková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Členové a členky Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc. (ČZU Praha)
RNDr. Hana Sychrová, DrSc (FGÚ AV ČR)
Ing. Magdaléna Vecková (KNAV ČR)

Tajemnice Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

Mgr. Věra Patočková, M.A., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.