Oddělení:
Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 351
Interní linka: 
351

Životopis

Vzdělání: 
 • 2009: Ph.D., sociologie, Fakulta sociálních věd UK
Zaměření: 

PhDr. Hana Hašková, PhD. je vědeckou pracovnicí oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu Akademie věd a přednáší na Univerzitě Karlově. Zabývá se sociologií genderu a rodiny. Konkrétně zkoumá genderové aspekty reprodukčního chování, vztahy mezi uspořádáním pracovního a soukromého života, a v historické a mezinárodní perspektivě analyzuje politiky, diskurzy a praxi péče. Je spoluzakladatelkou a působí v redakční radě vědeckého časopisu Gender a výzkum/ Gender and Research. V roce 2010 získala Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky. Je autorkou, editorkou a spolueditorkou řady knih a pravidelně publikuje v mezinárodních vědeckých časopisech.

Zaměření:

 • gender a sociologie
 • sociologie rodiny a soukromého života
 • nízká plodnost, bezdětnost a jednodětnost
 • mateřství
 • rodičovské touhy, plány a strategie mezi gay, lesbickou a bisexuální populací
 • životní dráhy
 • diskurzy a praxe porodu a mateřství
 • rodinná politika a politika péče z historické a mezinárodní perspektivy
 • genderové rozdíly a nerovnosti na trhu práce
 • sociální občanství a vztahy mezi prací a péčí
 • občanská participace žen ve střední a východní Evropě
Pedagogická činnost: 
 • 2022/2023: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK

 • 2019: Přednáška pro studenty z USA, Czech Family Policy and Gender Equality, Praha, CIEE, 18.11.2019

 • 2017/2018: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK

 • 2016/2017: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK

 • 2015/2016: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK

 • 2015: Přednáška pro studenty a studentky z Antioch University: Gender relations in state socialist and post-1989 Czech society, Praha, Gender Studies, o.p.s., 15.10.2015. 

 • 2015: Diskuse se studenty a studentkami z USA, program SIT study abroad, Praha, Alta, 30.9.2015.

 • 2014/2015: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK

 • 2012/2013: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK

 • 2012: Přednáška pro mezinárodní studenty Corvinus University of Budapest, Changes in gender relations in state socialist and post-1989 Czech society, Budapešť, 16.4.2012.

 • 2011/2012: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK

 • 2009/2010: kurz Genderová struktura české společnosti, Fakulta humanitních studií UK, dohromady s Alenou Křížkovou
 • 2009/2010: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK
 • Přednáška pro studenty The George  Washington University (Washington D.C.), Women in Czech Society, 21.5.2009
 • 2008/2009: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK
 • 2008: Spoluorganizace mezinárodního kurzu pro doktorandy Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women´s Movements. Praha, 10-13.6.2008.
 • 2008: Přednáška pro studenty The George  Washington University (Washington D.C.), The Position of Women in Czech Society, 29.5.2008
 • 2007/2008: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK
 • 2007/2008: kurz Genderová struktura české společnosti, Fakulta humanitních studií UK, dohromady s Alenou Křížkovou
 • 2007: Přednáška pro studenty The George  Washington University (Washington D.C.), The Position of Women in Czech Society, 31.5.2007
 • 2006/2007: kurz Genderová struktura české společnosti, Fakulta humanitních studií UK, dohromady s Alenou Křížkovou
 • 2006/2007: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK
 • 2005/2006: kurz Genderová struktura české společnosti, Fakulta humanitních studií UK, dohromady s Alenou Křížkovou
 • 2004/2005: kurz Sociologie genderu a rodiny, Fakulta sociálních věd UK
 • 2004/2005: kurz Gender a rodina, Přírodovědecká fakulta UK
 • 2004/2005: kurz Genderová struktura české společnosti I., Fakulta humanitních studií UK
 • 2004: Přednáška na McGill University (Montreal, Canada), Gender roles and population decline in Central and Eastern Europe, 3.11.2004.
 • 2003/2004: kurz Vybrané otázky sociologie rodiny, Fakulta sociálních věd UK
 • 2003/2004: kurz Úvod do studia genderu, Přírodovědecká fakulta UK
 • 2003/2004: kurz Gender a společnost, Pedagogická fakulta JU, dohromady s Marií Čermákovou, Alicí Červinkovou, Alenou Křížkovou, Marcelou Linkovou, Hanou Maříkovou a Radkou Radimskou
 • 2003/2004: kurz Gender a společnost, SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Perspektiva, dohromady s Marií Čermákovou, Alenou Křížkovou, Hanou Maříkovou a Radkou Radimskou
 • 2002/2003: kurz Úvod do studia genderu, Přírodovědecká fakulta UK
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 2012, březen-červenec: Central European University - Institute for Advanced Study, Maďarsko.
 • 2012, 21-25.9.: mezinárodní kurz Social Policy, Life Course and Gender, Oslo: NOVA.
 • 2011, červen-červenec: Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, Maďarsko
 • 2006, listopad: Vienna Institute for demography, Austrian Academy of Sciences, Rakousko

 • 2005, srpen-prosinec: Population Research Centre, University of Groningen, Nizozemí, RTN Marie Curie fellowship

 • 2004, říjen-listopad: Department of Sociology, McGill University, Montreal, Kanada

 • 2004, září-říjen: Department of Women's and Gender Studies, Rutgers University, New Jersey, USA

 • 2004, duben-květen: Department of Social Policy and Social Work, University of Tampere, Finsko

 • 2003, 30.8. – 4.9.: The fifth ECSR international summer school for postgraduate students Integrating Theory and Research on European Values and Identities, Queen´s University Belfast, Severní Irsko

 • 2002, prosinec: Intensive course Gender, reproductive health and fertility for international students, Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam, Nizozemí

 • 2002, září-říjen: Filozofický a sociologický ústav Polské akademie věd, Varšava, Polsko

 • 2001, prosinec - 2002, listopad: Cyklus čtyř seminářů pro doktorandy Conflict over the Women’s Question, Central European University, Budapešť, Maďarsko

 • 2001, listopad-prosinec: London School of Economics and Political Science, Londýn, Velká Británie
Medailonek: 
 • od 2022: místopředsedkyně Dozorčí rady Sociologického ústavu AV ČR

 • 2022: nezávislá poradkyně v rámci konzultační skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro Strategii rodinné politiky

 • 2020-2023 (March): členka oborové komise pro společenské a humanitní vědy, Grantová agentura ČR

 • 2020-2023 (March): místopředsedkyně hodnotícího panelu P404, Grantová agentura ČR

 • 2019: členka hodnotícího panelu P404, Grantová agentura ČR

 • 2019: členka Pracovní skupiny pro přípravu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 2021+ (trh práce a slaďování pracovního a soukromého života)

 • od 2017: členka redakční rady časopisu Gender a výzkum/Gender and Research
 • od 2016: členka Výboru pro sladění pracovního a soukromého života, Rada vlády pro rovnost žen a mužů
 • 2016-2020: členka International Advisory Board časopisu Sociology (Sage; 1. kvartil ve WOS - sociology)
 • 2016-2017: spolupráce s Úřadem vlády - expertní podpora při přípravě aplikace Rámce pro měření blahobytu OECD v ČR 
 • 2015-2018: členka Komise pro rodinnou politiku, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • 2014-2018: místopředsedkyně Asociace rané péče a výchovy
 • 2011: členka komise Rady HMP pro rodinnou politiku
 • 2010: Cena Otto Wichterleho
 • 2009 - 2011: členka evaluační komise, Firma roku: Rovné příležitosti (http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz/rocnik.shtml?als[ROK]=2009&als[PHL]=...)
 • od 2009: členka knihovní rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
 • 2007 - 2011: členka Femcit Knowledge Management and Dissemination Commitee, EC 6RP.
 • 2005 - 2016: členka redakční rady časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum
 • 2000 – 2004: členka redakční rady bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum

Všechny publikace

impaktované články

jiné publikace

recenzované články

odborné knihy / monografie

kapitoly v knize / monografii

nerecenzované články

popularizační články