Projekt
The aim of the project is to understand the environmental correlations of human anthropogenic impact on the landscape, to find ways of using the landscape that will be sustainable in the long term and at the same time to develop procedures to restore the damaged landscape. 
Trvání projektu: 2020
Akce
21. 9. 2022
The Czech Social Science Data Archive (CSDA) invites you to the seminar "Ecological consumption and production" REGISTRATION: https://archiv.soc.cas.cz/cz/vyuka-a-kurzy/poradane-akce/join/15-ecologi...
Projekt
This project was solved within the framework of the AV21 Strategy in the program: Diversity of Life and Health of Ecosystems (ROZE). Activity Priorities of soil biological research, intersection of science and public interest were solved in cooperation of Biology Center CAS, Inst...
Trvání projektu: 2017
Aktualita
graf
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 5
Publikace
Authors: Jiránková, E., P. Dvořák, P. Koníček, S. Martinát, J. Stachová J.
Období těžby černého uhlí se definitivně chýlí ke konci. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve hledá cesty pro nové využití. Poddolování s sebou ale do budoucna nese potenciální riziko v podobě nových pohybů povrchu země, například poklesů nebo záchvěvů povrchu. Regenerace pod...
Publikace
Authors: Ďurďovič, Martin
Metodika je výsledkem projektu, jehož jádrem bylo shromáždění a systematizace poznatků o sociální zakotvenosti rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (HÚ) za pomoci kvalitativního a kvantitativního empirického sociologického výzkumu....
Projekt
This project is supported by the 2020 Lumina Quaeruntur award of the Czech Academy of Sciences. It establishes a new research team - The Centre for the Study of Social Change and the Material Environment (CESCAME) based at the Institute of Sociology.  
Trvání projektu: 2021 - 2025
Akce
1. 12. 2015
Dovolujeme si vás pozvat na Ozvěny festivalu Země na talíři, které pořádá analytické centrum Glopolis na půdě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Akce
17. 12. 2020
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Publikace
Authors: McGreevy, S., Rupprecht, Ch., Niles, D., Wiek, A., Carolan, M., Kallis, G., Kantamaturapoj, K., Mangnus, A., Jehlička, Petr, et al
Sustainable agrifood systems are critical to averting climate-driven social and ecological disasters, overcoming the growth paradigm and redefining the interactions of humanity and nature in the twenty-first century. This Perspective describes an agenda and examples for comprehen...
Akce
26. 10. 2021
Debata o významu a funkci stromů jako neodmyslitelné součásti lesů stále více přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti. Tato vysoce aktuální tematika má i širší historické, společenské a další souvislosti volající po mezioborovém propojení přírodovědných a humanitních obor...
Aktualita
graf
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 59
Akce
8. 4. 2021
Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences and Department of Sociology of the Institute of Sociological Studies FSS CU invite you to the spring cycle of Thursday sociological seminars. Online seminars are organized through Zoom. Registration is required in order to r...
Akce
14. 6. 2022
Housing in an industrial zone
CESCAME invites you to a series of three guest lectures on the city, sustainability, urban practices and politics, everydayness and informality and their potential for social change. In the first lecture, our guest Örjan Sjöberg will conceptually discuss the Sustainable Developme...
Publikace
Authors: Kolářová, Marta
This paper focuses on a grassroots community movement address-ing climate change: the transnational Transition (Towns) movement. While this movement has mainly spread to Anglophone countries, it is almost en-tirely absent from Eastern Europe and the Czech Republic in particular....
Publikace
Authors: Patočková, Věra; Čermák, Daniel
The survey is focused on the relation of population to soil and on their opinions on selected issues related to soil in the context of the Czech Republic.
Publikace
Authors: Decker, Anja
The article deals with the phenomenon of taking up responsibility and individual care for public land, presenting the stories of two Czech people who have engaged in their environments in such a way.  Should we see these actions as moral interventions, transporting idea...
Projekt
The research project is concerned with trajectories of human-microbial coexistence in the Czech Republic. It builds on three key theoretical concepts of microbiopolitics, (micro)biological citizenship, and situated biologies. It investigates the modes, developments, and challenge...
Trvání projektu: 2020 - 2022
Akce
29. 7. 2021
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a iniciativa Zachraň jídlo Vás zvou na WORKSHOP zaměřený na předcházení plýtvání potravinami na téma CUKETA.

Pages