Aktualita
Ilustrace: Bing.com / DALL-E
Projekt TANDEM, který bude náš ústav řešit v rámci Platformy CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách), vypisuje výběrové řízení na postdoktorandskou pozici.
Akce
12. 8. 2022 - 14. 8. 2022
TRACTS summer training school
Call for applications for the Training school of the COST action TRACTS: Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice.
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Sociální geograf Petr Jehlička byl hostem podcastu Akademie věd ČR, ve kterém se věnoval tématu udržitelného zemědělství.
Akce
9. 1. 2019
České lesnictví se v poslední době dostalo do složité situace. Vedení sektoru zaujaté především ekonomickými zájmy nereagovalo včas na probíhající změny klimatu a nepřizpůsobilo tomu dostatečně způsob hospodaření. S rozvojem kůrovcové kalamity jsme tak svědky rozsáhlých holin, ro...
Akce
11. 4. 2024
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Publikace
Authors: Stachová, Jana, Čermák, Daniel
Česká veřejnost vysoce hodnotí spirituální a estetické funkce stromů a je dobře obeznámena s některými environmentálními či ekologickými hodnotami stromů, které pokládá za velmi důležité, zejména ve srovnání s funkcemi čistě užitkovými. Na druhou stranu jiné ekologické funkce váz...
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
V průběhu začátku léta badatelé a badatelky Sociologického ústavu AV ČR vystupovali v médiích. Co se nevešlo do samostatných aktualit?
Akce
7. 11. 2022
Srdečně zveme na setkání a diskusi k tématu zacházení s dešťovou a šedou vodou v České republice z perspektivy práva a sociálních věd.
Akce
25. 10. 2021 - 26. 10. 2021
Pro les nevidíme stromy?
Workshop pořádaný Masarykovým ústavem AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR nabídne nejen přednášky odborníků na rozličná enviromentální témata, ale též zajímavou exkurzi v CHKO Křivoklátsko.
Publikace
Authors: Stachová, Jana
Publikace
Authors: Gibas, Petr, Nyklová, Blanka
The study discusses the image of the city of Ostrava in photographic publications issued in the period of state socialism and aimed to capture and present the daily life of an exemplary industrial socialist city. The study offers a critical understanding of the socialist city as...
Publikace
Authors: Daněk, P., Sovová, L., Jehlička, P. Vávra, J., Lapka, M
While alternative food networks (AFNs) have become the leading conceptualisation of sustainable food systems, vibrant scholarship on food self-provisioning (FSP) in Central and Eastern Europe has remained confined to the geopolitical region it investigates. This article brings th...
Publikace
Authors: Vojtíšková Kateřina, Věra Patočková, Renáta Mikešová
The first part of the study is focused on how environmental issues are approached by sociology and social sciences and also deals with nature conservation in the Czech Republic - its developments, institution and actors. The second part presents the results of empirical surveys w...
Aktualita
Na základě analýzy dat se ukázalo, že země Evropy se dají rozdělit do čtyř základních skupin.
Publikace
Authors: Löwe R., Löwe M., Stachová J., Čermák D., Erber A., Turčáni M
V posledních několika letech došlo k významné změně podmínek v lesnictví, zejména kvůli kůrovcové kalamitě, změně klimatu a měnícímu se společenskému uspořádání, které vyžaduje různé funkce lesa v České republice. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit názory odborné veřejnosti o aktu...
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Socioložka Tereza Stöckelová poskytla rozsáhlý rozhovor Salonu deníku Právo. Hovořila v něm nejen o aktuální koronavirové a klimatické krizi, ale také o postavení vědy v dnešním světě.
Publikace
Authors: Gibas, Petr
Exploring a history of one Prague allotments, the chapter explores everyday experience of allotment gardening, its everyday properties and the ways in which it is rhythmed.
Publikace
Authors: Jehlička, Petr, Smith, J
This chapter introduces different explanations for high rates of growing and sharing food outside the market system in the Czech Republic based in social anthropological research. The authors have extended that work with their own qualitative and quantitative research over a peri...
Aktualita
Ilustrace: Bing.com / DALL-E
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici juniorní výzkumník/výzkumnice – doktorand/ka v rámci projektu Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe), registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_008/0004595 (OP Jan Amos Komenský)

Pages