Publikace
Authors: Soukup, Petr, Natalie Jandová
The article deals with the postmodernization theory founded by Ronald Inglehart. The authors tried to testify it on the data coming from an international survey ISSP done in years 1993 and 2000 and focused on attitudes and behaviour to environment. Main question of the article is...
Publikace
Authors: Smith, Michael L.
The article analyzes the problem of the illegal importing of waste into the Czech Republic from the pojnt of view of environmental justice, point sout the komplex cause of the phenomenon and offers answers to the question of why it will not be easy to solve.
Publikace
Authors: Marková Volejníčková, R., M. Pospíšilová
Projekt
The aim of this project is to examine local responses to global environmental problems (climate change, soil degradation, food quality, etc.) in terms of social movements and lifestyles. The research activity is carried out within the framework of the Strategy AV 21 Global Confli...
Trvání projektu: 2017 - 2020
Publikace
Authors: Kolářová, Marta
The paper focuses on Czech alternative lifestyles and subcultures that cannot be defined by music and youth, hence using the concept of cultural creatives (Ray – Anderson 2000). This subculture has been formed by a convergence of social movements and countercultures since th...
Aktualita
Marta Kolářová
Socioložka Marta Kolářová poskytla rozhovor České televizi při příležitosti nedávného vydání knihy o politice životního stylu, udržitelnosti a soběstačnosti V souladu s přírodou.
Aktualita
Marta Kolářová: V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost
Sociologické nakladatelství SLON, nově jako divize Nakladatelství Karolinum, vydalo před nedávnem titul V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost socioložky Marty Kolářové. Při této příležitosti Česká televize natáčela reportáž na téma šetrnosti...
Publikace
Authors: Jandová, Natalie
Projekt
The subject of this sociologically oriented project is a case study of the lives of businessmen and businesswomen in contemporary Czech society. The project offers a comprehensive analysis of social and political mechanisms affecting professional and private lives of businessmen...
Trvání projektu: 2001 - 2003
Projekt
Ambicí projektu je přispět a prohloubit současný stav vědeckého poznání v oblasti výzkumu prekonceptů (tj. subjektivních představ/pojetí) štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže. Cílem studie je identifikovat a analyzovat vliv vybraných sociodemografických charakt...
Trvání projektu: 2019 - 2021
Aktualita
Josef Bernard a Jan Vávra
Deník N v průběhu letních měsíců uskutečnil dva rozhovory s badateli z oddělení Lokálních a regionálních studií – s Janem Vávrou o dopadech pandemie a inflace na stravování a s Josefem Bernardem o životě v okrajových regionech. Oba texty jsou dostupné v placené verzi, prostřednic...
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Také v průběhu podzimních měsíců badatelé a badatelky Sociologického ústavu AV ČR vystupují v médiích. Přinášíme krátké shrnutí některých jejich mediálních výstupů.
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Popularita zahrádkaření v Česku mírně roste. Stává se zároveň seriózním mediálním tématem či méně zanedbávaným předmětem politik, píše kulturolog Jan Vávra pro čtrnáctideník A2.
Publikace
Authors: Straková, Naděžda
Pěstování vlastní zeleniny a ovoce se v posledních letech opět stalo oblíbeným koníčkem. S urbánním geografem a antropologem Petrem Gibasem o historii českých zahrádkářských kolonií. V čem se české osady liší od svých evropských obdob? Jaké má zahrádkaření cel...
Aktualita
Vyrobeno prostřednictvím DALL-E (OpenAI)
Také začátkem jara badatelé a badatelky Sociologického ústavu AV ČR vystupovali v médiích. Přinášíme krátké shrnutí některých jejich mediálních výstupů.
Akce
18. 11. 2020
Sociologický ústav AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR a Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR Vás zvou na online workshop.
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Akce
27. 11. 2017
Globální klimatické změny na začátku 21. století s sebou nesou nejen ekologické problémy, ale také rostoucí uvědomění obyvatelstva a vznik nejrůznějších iniciativ, které se snaží na environmentální změny odpovědět. Jak na globální environmentální problémy reagují lidé v různých č...
Akce
17. 9. 2018
Srdečně zveme na workshop "Společenské aspekty klimatické změny a lokální adaptace" s podtitulem "Klimatická změna a města", pořádaný oddělením Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

Pages