Aktualita
Vyhlášení výběrového řízení pro zájemce o získání mzdové podpory postdoktorandů v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR
Publikace
Authors: Souto-Otero, M., Favero, L., Bašná, K., Humburg, M., Oberheidt, S.
The Erasmus programme was established in 1987, Erasmus has become the largest international student mobility programme in the world and is seen by Europeans as one of the most positive results achieved by the European Union. The chapter reviews, first, the literature on the motiv...
Akce
3. 7. 2006
Quality and Inequality in Education
Publikace
Authors: Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)
The book follows up on the monograph (Un)equal chances for education (Academia 2006). Authors update findings on inequalities in compulsory education, on multi-year gymnasia, on inequalities in tertiary education, on the impact of the structure of the system of upper secondary ed...
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Blanka Řeháková
The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards,...
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Céline Le Bourdais
This study investigates the relative similarity of educational assortative mating patterns among young married and cohabiting couples using Canadian census data from 2001. It contrasts the patterns observed in Quebec with those observed elsewhere in Canada, as these regions displ...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie, Tomáš Katrňák
This article provides a look at the main turning points in research on educational inequalities, both at the level of the field’s subject matter and its methodology. The text focuses on authors and concepts that in their time constituted a major innovation, significantly ad...
Publikace
Authors: Vojtíšková, Kateřina
The article presents the results of an ethnographic study focusing on eighth- and ninth-year students at two basic schools in Prague. The author conceives academic success and failure as categories that need to be explained; it is necessary to demonstrate how they are produced an...
Aktualita
photo by rrrtem
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Aktualita
Národní kontaktní centrum – ženy a věda zahajuje čtvrtý ročník mentoringového programu pro studentky třetích ročníků středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického a přírodovědného zaměření
Publikace
Authors: Červinková, Alice, Marta Kolářová, Marcela Linková, Irena Moravcová-Smetáčková
Publikace
Authors: Anýžová, P., Kubátová, H., Matějů, P.
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Katrňák, Tomáš (eds.)
Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělávacího systému vyvolává řadu otázek. Měn...
Publikace
Authors: Fárová, Nina
This article focuses on the topic of men working in feminised jobs and specifically on male teachers in kindergartens, who are in a specific position given that they are relatively few in number. There are several advantages for them in this position: they are accepted with enthu...
Akce
26. 9. 2019 - 12. 12. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Publikace
Authors: Pivarč, Jakub, Bravená, Noemi
Projekt
Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratickékultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jakosoučást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné správy aneziskových organ...
Trvání projektu: 2020 - 2023
Akce
23. 9. 2021 - 17. 12. 2021
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů. Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences and Department of Sociology of the Institute of Soc...

Pages