Aktualita
Volební model - říjen 2015
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Akce
22. 11. 2022
Making universities and research organisations safe for students
NKC - gender a věda připravilo debatu, která ukáže mimo jiné úplně nové statistiky o rozšířenosti sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na evropských univerzitách. Aktuální data představí experti a expertky z unikátního evropského projektu UniSAFE, na kterém se NKC...
Aktualita
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Projekt
Higher education is becoming increasingly important in knowledge societies and, simultaneously, undergoing a rapid and profound change. The present project explores contemporary transformations
Trvání projektu: 2011 - 2013
Akce
13. 3. 2014
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí MICHAEL SMITH s přednáškou
Akce
13. 3. 2014
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences would like to invite you for Thursday seminar with MICHAEL SMITH and his topic Individual Heterogeneity in Economic Returns to College in Central Europe
Akce
26. 5. 2022
Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences and Department of Sociology of the Institute of Sociological Studies FSS CU invite you to the spring cycle of Thursday sociological seminars.
Akce
14. 11. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Aktualita
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
Aktualita
Quality and Inequality in Education: Theory, Research, and Policy
Akce
3. 7. 2006
Quality and Inequality in Education
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Raudenská, Petra
This study investigated family scholarly culture’s effects on parental educational aspirations, with special attention paid to gender differences based on the ideas of stratified parenting and a sociocultural approach to parenting. Two-level structural modeling was applied to nat...
Akce
30. 11. 2023
Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Thursday sociological seminars.
Projekt
The project, which is unique in the Czech context, deals with the topic of education of pupils with insufficient knowledge of Czech as the language of instruction in primary schools (ages 6-15) and high schools (ages 15-19). Building up the foreigners' language competence is con...
Trvání projektu: 2023 - 2026
Akce
2. 10. 2014
Čtvrteční sociologické semináře
Sociologický ústav si vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář věnovaný problematice vzdělanostních nerovností. Svoji přednášku od 14h uvede David Greger.
Akce
15. 10. 2020
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Aktualita
Jiří Šafr: Social Standing and Lifestyle in Czech Society
Obsahová stránka
Ministry of Education, Youth and Sports decided (Fourth paragraph of Article 79, first paragraph of Article 80, Article 81 and Article 105 of the Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and on Amendment to Other Acts. 9. (THE HIGHER EDUCATION ACT)), to grant accr...
Aktualita
Natalie Simonová, Petr Soukup: Evolution and Determination of Educational Inequalities in the Czech Republic between 1955 and 2002 in the European Context
Aktualita
This article was published on personal blog of scientist Emilija Tudzarovska Gjorgjievska.

Pages