Obsahová stránka
Institute of sociology of the Czech Academy of Sciences cordially invite you to submit paper proposals for the Midterm Conference of ESA RN36: „In search of new dimensions of social transformations”.Conference will be held on-line and organized by ESA RN36 “Sociology of transfor...
Publikace
Authors: Matějů, Petr, Michael L. Smith, Petr Soukup, Josef Basl
The aspirations and expectations of pupils are one of the most significant causal factors on achieving higher education. Educational expectations are also incfluenced by the social status of the family, the institutional context of educational systems, and other factors. The goal...
Publikace
Authors: Řeháková, Blanka
The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards,...
Publikace
Authors: Leontiyeva, Yana
The article presents and discusses the results a national survey of migrant workers. The key issue addressed in the text is the educational level and qualification skills of labour immigrants and their position of the Czech labour market.
Publikace
Authors: Simonová, Natalie, Petr Soukup
Cílem kapitoly je představit čtenářům knihy problém nerovného přístupu ke vzdělání na konkrétním případě České republiky. Vzhledem k rostoucím vzdělanostním příležitostem a zvyšující se úrovni vzdělanosti populace nemusí být pro každého zjevné, že nerovnosti v přístupu ke vzdělán...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
The editorial shows the amount of themes represented in this monothematic number of Socioweb, devoted to Sociology of Education. It indicates how heterogeneous can the work on this theme be in one small research team. In the same time it shows what do members of the team produce...
Publikace
Authors: Kostelecká, Yvona, Kostelecký, Tomáš, Jana Kohnová, Michaela Tomášová, Kateřina Pokorná, Kateřina Vojtíšková, Martin Šimon
Aktualita
october
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Natalie Simonová
Publikace
Authors: Katrňák, Tomáš, Natalie Simonová, Laura Fónadová
This article examines secondary education in the Czech Republic between 2000 and 2010. We analyzed the consequences of educational expansion on odds to achieve secondary education with a school-leaving certificate (SLC) by social origin. We utilize the theories of maximally maint...
Publikace
Authors: Hoření, Karina a kol
Kniha shrnuje výsledky výzkumu o postojích české společnosti k Romům a Židům a jak může škola tyto postoje ovlivňovat u  žáků a studentů. Na základě rozhovorů s lektory a učiteli o tom, jak fungují ve třídách vzdělávací programy o menšinách, přináší autoři doporuče...
Publikace
Authors: Nyklová, Blanka, Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina
In this article, we strive to explore what are some of the causes of the scarcity of women researchers in Czech international relations in comparison to the representation of women students in the field. To answer this question, we analysed a set of semi-structured interviews wit...
Publikace
Authors: Pivarč, Jakub, Škoda, Jiří, Doulík, Pavel
Tato práce se zabývá dvěma významnými fenomény – náboženstvím a žákovskými pojetími. Na základě provedené literární rešerše jsou v teoretické části shrnuty nejdůležitější poznatky týkající se sledovaných fenoménů. V první kapitole je diskutována problematika tradiční a alternativ...
Publikace
Authors: Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová
„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hle...
Publikace
Authors: Raudenská, Petra
Following recent literature, this study focused on the mediating mechanisms through which cultural capital leads to students’ higher grades and academic ability. Structural modeling was applied to 2018 CZ_PISA (Programme for International Student Assessment) data and the results...
Publikace
Authors: Tabery, Paulína, Hanzlová, Radka, Spurný, Martin
This final report is the first of seven research reports produced within the project Public(s), education and education policy: values, attitudes, reasoning, and experience (short title Public opinion on education). The project aims to map the views of different publics (actors)...
Akce
25. 5. 2023
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Pages