Publikace
Authors: Simonová, Natalie
This article deals with the evolution of inequalities in access to tertiary education in the Czech Republic since 1989. The opening hypothesis of this article is that there has been an increase in educational inequalities in the Czech Republic since 1989 resulting from the unequa...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
Zpráva se zabývá výzkumem SIALS (Second International Adult Literacy Survey) 1998, který byl druhou vlnou Mezinárodního výzkumu gramotnosti dospělých (IALS) z roku 1994. Ukazuje základní výsledky funkční gramotnosti dospělých (literární, dokumentové a numerické) v České republice...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
This article deals with the evolution of inequalities in access to tertiary education in the Czech Republic since 1989. The opening hypothesis of this article is that there has been an increase in educational inequalities in the Czech Republic since 1989. The hypothesis of the gr...
Publikace
Authors: Kuchařová, Věra, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná
This chapter offers a basic outline of the economic development in the Czech Republic, of situation on the labour market and of social and professional structure of the Czech society in the period since the end of the Second World War to the present years. It also deals with the...
Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta
The publication brings fifteen portraits of couples where both partners work in science, research or teach at a higher education institutions. Interviews focused on couples from different academic disciplines and in different life stages. They included young Ph.D. students with c...
Aktualita
Ředitel Sociologického ústavu Tomáš Kostelecký v článku na iHNed.cz reaguje na výroky politiků a dalších odborníků o údajném nadbytku absolventů sociálních věd.
Akce
13. 10. 2015
SOÚ AV ČR, v.v.i.
Seminář staví na přesvědčení, že klíčovou roli v tom, jak dnes vypadají (společenské) vědy, nemají jen národní a institucionální vědní politiky, ale především výzkumníci a výzkumnice sami – v roli autorů, editorek, recenzentů, členek odborných komisí a panelů. Cílem semináře je d...
Publikace
Authors: Hamplová, D., N. Simonová
Akce
28. 2. 2018
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze si dovolují pozvat na workshop.
Publikace
Authors: Gorčíková, M., J. Šafr
Parent-child interaction and early literacy development in the beginning of the schoolThe purpose of this study was to investigate the effects of selected social interaction indicators within pupil’s family on early literacy development through the first grade. We carried out a l...
Aktualita
V průběhu celého minulého roku probíhaly v Sociologické ústavu AV ČR studentské stáže v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR. Stážisté spolu se svojí lektorkou Ninou Fárovou z NKC – gender a věda v rozhovoru hovořili o svém výzkumu na vlnách Radia Wave.
Publikace
Authors: Smith, Michael L., Hamplová Dana, Kelley Jonathan, Evans M.D.R.
Aktualita
Ilustrace: Unsplash.com, autor: Kevin Bückert
Socioložka Yana Leontiyeva, vedoucí Českého sociálněvědního datového archivu, hovořila v živém vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál o současné situaci ohledně stoupajícího počtu ukrajinských uprchlíků, kteří před válkou, bezdůvodně rozpoutanou Ruskem, utíkají do Česka. Podle ní...
Aktualita
Setkánní ombudsosob na MŠMT
Dne 4. října 2022 uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním kontaktním centrem — gender a věda Sociologického ústavu AV ČR setkání ombudsosob a dalších lidí, kteří mají na českých vysokých školách na starosti problematiku sexuálního obtěžování a ge...
Projekt
Dosavadní výzkum přispěl k porozumění hlavním tendencím ve vývoji vzdělanostních nerovností a v ekonomickém zhodnocování lidského kapitálu. Ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip ve financování vyššího vzdělávání. Dosažení větší rovnosti v přístupu k vy...
Trvání projektu: 2002 - 2004
Publikace
Authors: Matějů, Petr, Natalie Simonová, Josef Basl
The chapter is an analysis of the development of tertiary education reforms in the Czech Republic that have taken place after 1989. Each relevant period of the development is judged from the perspective of financing tertiary education, size and a character of its internal deficit...
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Jitka Rychtaříková, Simona Pikálková
Abstract
Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta, Tupá, Barbora, Šaldová, Kateřina
The problem of sexual harassment at universities has been “explored” by western and primarily American sociology in the middle of the 1970s. Since then, anti-harassment policies and procedures (including the follow-up victim care) have been established at most of the...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
This paper analysed the hypothesis of the growing influence of family (social) origin on success in the transition between secondary and post-secondary school in the 1990s. The family origin of the respondent was indicated through the father's education and his socio-economic...

Pages