Akce
13. 10. 2022 - 14. 10. 2022
The European Social Survey (ESS) has published a call for papers aimed at those who wish to present their research at the ESS Visegrad Network+ Conference in Prague, Czechia, on 13-14 October 2022.
Publikace
Authors: Soukup, Petr
Chapter is devoted to the analysis of the problem of standardization in international surveys using the example of educational achievement. Author focuses on international classification of education (ISCED a CASMIN), discusses the methodological problems related to measurement o...
Publikace
Authors: Matějů, Petr, Anna Vitásková
The authors provide first results of their analysis of data from the survey of university teachers carried out in 2005. The show that majority of university teachers would support the implementation of the investment principle in financing higher education, which would increase b...
Publikace
Authors: Hamplová, Dana
The article looks at the relationship between partnership formationand women’s education in the Czech Republic. Education can serve as a proxyfor cultural capital and earning potential. Therefore, it is expected to play a significant role in partnership formation. Analyses...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie, Petr Soukup
The article traces the effect of socio-economic, cultural, and gender factors on the reproduction of educational inequalities in access to tertiary education in the Czech Republic, Switzerland, Germany, Poland, and Sweden. The results revealed that the access to tertiary educatio...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie, Petr Soukup
This article shows the trends in the influence of socio-economic, cultural and gender factors in the reproduction of educational inequality in access to tertiary education in five countries: Czech Republic, Switzerland, Sweden, Germany and Poland. The analysis follows on previous...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
This online interview in an internet edition of the Respekt journal was run on the theme of an unequal access to education in the Czech Republic, parents´ investments to their children’s education, after-school activities etc.
Publikace
Authors: Stöckelová, Tereza
Aktualita
Tiskové zprávy CVVM
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Aktualita
Kateřina Cidlinská z oddělení NKC - gender a věda hovořila o mentoringovém programu pro středoškolačky se zájmem o technické obory na radiu Wave.
Publikace
Authors: Matějů, Petr, Petra Anýžová
The Role of Human Capital in Labour Market Outcomes: A Comparative Study of Six European Nations Participating in the PIAAC Project. The main objective of the paper is to examine the role of measured competencies in labour market outcomes in two groups of European nations (the Cz...
Projekt
Projekt Škola jako integrační partner (INTEGRÁČEK) se zaměřuje na vzdělávání a situaci dětí cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních školách v Praze.  Cílem projektu je:
Trvání projektu: 2019 - 2021
Projekt
Ambicí projektu je přispět a prohloubit současný stav vědeckého poznání v oblasti výzkumu prekonceptů (tj. subjektivních představ/pojetí) štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže. Cílem studie je identifikovat a analyzovat vliv vybraných sociodemografických charakt...
Trvání projektu: 2019 - 2021
Projekt
Projekt zkoumá proces mezigenerační kulturní reprodukce. Zaměřuje se na heterogenitu kulturních zdrojů rodiny a jejich vliv na rozvoj gramotnosti, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a dopady na školní úspěšnost. Kulturní zdroje rodiny jsou vícerozměrný koncept zahrnující odlišn...
Trvání projektu: 2020 - 2022
Akce
27. 5. 2021
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů. Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz...
Akce
9. 6. 2022
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Projekt
Výzvy spojené s integrací cizinců jsou velmi důležité a aktuální v mnoha společnostech světa. Negativní postoje k cizincům jsou spojeny se sociálními problémy jako je rasismus, diskriminace, sociální vyloučení, kriminalita a extremismus. Hlavním cílem tohoto projektu je zkoumat v...
Trvání projektu: 2023 - 2027
Aktualita
Led by an international board, the biannual Czech Sociological Review is designed to assist the stronger integration of Czech sociology into the international mainstream, and to invite contributions from authors worldwide who are interested in 'transformation issues', introduce p...
Akce
9. 4. 2018
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovolují pozvat na přednášku.

Pages