Publikace
Authors: Simonová, Natalie
The text gives information about the international conference “Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion“, organised between 8th and 13th July 2007 by dr. Andreas Hadjar and prof. Rolf Becker from Abteilung Bildungssoziologie at Universität Ber...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
Text shrnuje obsah monografie „České vysoké školství na křižovatce“. Ta ukazuje, do jaké míry existují v České republice podmínky pro přechod od výdajového modelu financování vysokého školství k investičnímu modelu, resp. jaké povahy jsou bariéry, které tomuto přechod...
Publikace
Authors: Matějů, Petr, Michael L. Smith, Petr Soukup, Josef Basl
The aim of the paper is to assess the effect of education system stratification, its vocational specificity and permeability on the formation of educational aspirations in OECD countries participating in PISA 2003. Particular emphasis is placed on the role of ability, gender, and...
Akce
22. 5. 2014
Etnograficky vyzkum VS stockelova
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí PETR PABIAN, TEREZA STÖCKELOVÁ a KAREL ŠIMA s přednáškou
Publikace
Authors: Bernard, J., T. Kostelecký, V. Patočková
This paper analyses the possibilities and potential barriers of development of an Island of Innovation in the most innovative regions in a post-Communist country – the Czech Republic. The analysis concludes that the most innovative Czech regions are able to attract highly qualifi...
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Publikace
Authors: Anýžová, Petra
This paper is pursuing two main objectives. Firstly, to map the impact of higher education on shaping literacy and numeracy cognitive competencies. And secondly, to compare the financial returns to tertiary bachelor and master education and cognitive skills acquired at this level...
Publikace
Authors: Smith, M. L., P. Anýžová, P. Matějů
This study examines the role of cognitive skills on labor market outcomes in 14 developed countries. In contrast to standard Mincer-type regressions, we utilize a structuralmodeling approach that can take into account different types of skills on different economic outcomes. The...
Publikace
Authors: Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Szénássy, Edit
Výzkumný projekt Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti,jehož cílem je příprava komplexního návrhu opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu pro státní orgány a další klíčové aktéry vědních politik snárodní působností, se zaměřil na zevrubné...
Publikace
Authors: Fónadová, Laura, Tomáš Katrňák, Natalie Simonová
This chapter describes the main ethnic minority groups within the Czech education system and shows the main features of Czech social policy development. Then, it presents the method of selecting individual studies focused on ethnicity and ethnic difference in the Czech educationa...
Akce
24. 9. 2020 - 17. 12. 2020
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů. VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI A V NÁVAZNOSTI NA PŘECHOD VŠ V PRAZE NA ONLINE VÝUKU BUDOU DO...
Aktualita
Nina Fárová pro časopis Heroine
V zářijovém vydání časopisu Heroine najdeme rozhovor se socioložkou Ninou Fárovou z Národního kontaktního centra - gender a věda, ve kterém se věnovala tématům jako je feminizace školství, genderové stereotypy ve vzdělávání a sexuální obtěžování na školách.
Aktualita
Výzkum mezi uprchlíky
Společnost PAQ Research ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR vytvořila sérii výzkumů Hlas Ukrajinců v Česku. První z nich se zaměřuje na zkušenost ukrajinských rodičů s českým vzdělávacím systémem, jazykovou bariérou a začleněním dětí v rámci školy, sportů a dalších zájmo...
Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta
The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Edu...
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Blanka Řeháková
This volume is devoted to the subject of non-marital fertility in the Czech Republic during the period between 1990 and 2005.
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
In this chapter I try to recapitulate up to now findings about character and extent of educational inequalities in the socialist Czech Republic in the period from 1916 to 1995. I also try to verify and update these findings through a new mobility analysis. I ask two key questions...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
Zpráva pojednává o prvním ročníku mezinárodní letní školy věnované longitudinálnímu empirickému výzkumu v oblasti vzdělávání, která se konala ve dnech 24. až 28. 7. 2006 na německé Otto-Friedrich-Universität v Bambergu. Tento ročník byl zaměřen na předškolní a primární stupeň vzd...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie

Pages