Akce
28. 2. 2018
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze si dovolují pozvat na workshop.
Publikace
Authors: Gorčíková, M., J. Šafr
Parent-child interaction and early literacy development in the beginning of the schoolThe purpose of this study was to investigate the effects of selected social interaction indicators within pupil’s family on early literacy development through the first grade. We carried out a l...
Aktualita
V průběhu celého minulého roku probíhaly v Sociologické ústavu AV ČR studentské stáže v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR. Stážisté spolu se svojí lektorkou Ninou Fárovou z NKC – gender a věda v rozhovoru hovořili o svém výzkumu na vlnách Radia Wave.
Publikace
Authors: Smith, Michael L., Hamplová Dana, Kelley Jonathan, Evans M.D.R.
Aktualita
Ilustrace: Unsplash.com, autor: Kevin Bückert
Socioložka Yana Leontiyeva, vedoucí Českého sociálněvědního datového archivu, hovořila v živém vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál o současné situaci ohledně stoupajícího počtu ukrajinských uprchlíků, kteří před válkou, bezdůvodně rozpoutanou Ruskem, utíkají do Česka. Podle ní...
Aktualita
Setkánní ombudsosob na MŠMT
Dne 4. října 2022 uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním kontaktním centrem — gender a věda Sociologického ústavu AV ČR setkání ombudsosob a dalších lidí, kteří mají na českých vysokých školách na starosti problematiku sexuálního obtěžování a ge...
Aktualita
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
Projekt
Dosavadní výzkum přispěl k porozumění hlavním tendencím ve vývoji vzdělanostních nerovností a v ekonomickém zhodnocování lidského kapitálu. Ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip ve financování vyššího vzdělávání. Dosažení větší rovnosti v přístupu k vy...
Project duration: 2002 - 2004
Publikace
Authors: Matějů, Petr, Natalie Simonová, Josef Basl
The chapter is an analysis of the development of tertiary education reforms in the Czech Republic that have taken place after 1989. Each relevant period of the development is judged from the perspective of financing tertiary education, size and a character of its internal deficit...
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Jitka Rychtaříková, Simona Pikálková
Abstract
Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta, Tupá, Barbora, Šaldová, Kateřina
The problem of sexual harassment at universities has been “explored” by western and primarily American sociology in the middle of the 1970s. Since then, anti-harassment policies and procedures (including the follow-up victim care) have been established at most of the...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
This paper analysed the hypothesis of the growing influence of family (social) origin on success in the transition between secondary and post-secondary school in the 1990s. The family origin of the respondent was indicated through the father's education and his socio-economic...
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
Editorial describes the contents of the sixth number of a sociological webzin SOCIOWeb (2009), which is devoted to the theme of unequal access to education. The contributions aim to show, that the structure of educational system can mean either the lift to a better life, either t...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
The article analyses in detail the various processes involved in the establishment of sociology at particular Czech universities and colleges, describes the forms and content of sociological education available and deals with prosopographical analysis of students of the subject....
Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta, Šaldová, Kateřina
Akce
2. 11. 2015
Obsah a metody vzdělávání mohou být (a často jsou) genderově zatíženy. Cílem semináře je identifikovat rizikové oblasti formálního a neformálního kurikula a ukázat postupy, které lze použít k odhalení a odstranění genderových stereotypů. Genderové rovnosti ve vzdělávání lze dosáh...
Projekt
Ve většině rozvinutých zemí se v posledních letech změnil poměr mužů a žen ve vyšším vzdělání. Cílem projektu je systematicky studovat vztah mezi změnou podílu mužů a žen ve vzdělávacím systému, sňatkovým trhem a genderovými rolemi v rodině. Projekt se skládá ze čtyř podtémat: vý...
Project duration: 2017 - 2019
Aktualita
Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu PhD nebo jeho ekvivalentu.

Pages