Akce
15. 12. 2016
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí
Aktualita
Ředitel Sociologického ústavu AV ČR byl hostem pořadu Silný hlas televizního kanálu CNN Prima News. Spolu s filozofem a politologem Danielem Kroupou zde debatoval na téma 30 let od svobodných voleb.
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Publikace
Authors: Bradová, Eva, Tomáš Lebeda
In this chapter, the authors are identifying key variables, which influence time-of-voting decision and the susceptibility for campaign effects. Using Czech Election Study 2006 data the authors analyze the role of late deciders in the campaign. This study exercises the difference...
Publikace
Authors: Kunštát, Daniel
Book in broad historical, social and political context analyzes the main characteristics and the position of the Communist Party of Bohemia and Moravia in the Czech political system after 1989. It examines the nature and dynamics in time the anti-system identity, the historical d...
Aktualita
září
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Aktualita
Ochota k volební účasti je u dětí rodičů s výučním listem o více jak 20 procentních bodů nižší než u dětí vysokoškolsky vzdělaných rodičů. O politiku se vůbec nebo spíše nezajímá 67 % středoškoláků. Častější diskuze o politice ve třídě nesouvisí s demokratičtějšími postoji středo...
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Publikace
Authors: Linek, Lukáš
The book analyses four main dimensions of attitudes towards political regime and its institutions and describes changes in the attitudes within the Czech society between 1996 and 2006. These attitudinal dimensions are regime legitimacy, institutional disaffection, individual disa...
Publikace
Authors: Seidlová, Adéla, Jan Červenka, Daniel Kunštát
The paper presents data related to the 2002 elections to the Chamber of Deputies from a research realized within the program of The Comparative Study of Electoral Systems.
Publikace
Authors: Kunštát, Daniel
The following text outlines some aspects of people´s decision making process during elections in modern mass democracies. Particularly, the aspect of (in)competence of electorate or, as the case may be, the problem of rationality of the political audiance that creates the p...
Publikace
Authors: Mansfeldová, Zdenka
The decline of electoral participation in national parliamentary election and election to the European parliament is an important phenomenon, especially from the point of view of enlarged Europe. The contribution evaluates different analysis and tries to stress weak points.
Publikace
Authors: Bernard, Josef, Kostelecký, Tomáš
Volební chování individuálních voličů je ovlivňováno různými prostorově definovanými faktory. Zpravidla se vliv takových faktorů obecně označuje jako kontextuální efekty. Kontextuální faktory ovlivňují voliče různými způsoby: skrze působení rozdílných lokálních geografických a so...
Aktualita
prosinec
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Publikace
Authors: Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa
The study presents the results of a survey of parliamentary deputies which is part of an anticipatedwider analysis of the place and role of Parliament in the transformation of the political system from anauthoritarian regime to a democracy, in the individual stages of this transf...
Publikace
Authors: Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon
The main goal of the book is to study spatial patterns of voting behaviour in parliamentary elections in Czechia between 1920 and 2006. The book seeks to analyse voting behaviour through studying political preferences expressed by the elections of political parties in the general...

Pages