Obsahová stránka
Gender a výzkum / Gender and Research is a peer-reviewed transdisciplinary journal of gender studies and feminist theory. The journal publishes articles in Czech or English with gender or feminist perspective in the fields of sociology, philosophy, political science, cultural stu...
Aktualita
Gende a výzkum / Gender and Research
New english issue of the journal Gender a výzkum / Gender and Research is focused on the Gender a výzkum / Gender and Research Economy 4.0 — The Digitalization of Labour from a Gender Perspective. Editors: Annette von Aleman, Julia Gruhlich, Ilona Horwath and Lena Weber.
Aktualita
Gende a výzkum / Gender and Research
Nové anglické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research se zaměřuje na téma ekonomiky 4.0 – digitalizaci práce z genderové perspektivy. O editorskou přípravu se zasadily Annette von Aleman, Julia Gruhlich, Ilona Horwath a Lena Weber.
Aktualita
Gender a výzkum, ročník 19, číslo 1/2018
Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (ročník 18, číslo 1/2018).
Aktualita
Gender a výzkum / Gender and Research k tématu Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu (roč. 18, číslo 2)
Projekt
Gender Equality Academy aims
Project duration: 2019 - 2021
Aktualita
Monotematické číslo „Gender na neoliberální univerzitě: transnacionální procesy a jejich lokální dopady“ editorsky připravily Kadri Aavik, Birgit Riegraf a Blanka Nyklová.
Aktualita
Tematické číslo se zaměřuje na feministické reinterpretace islámu. Navazuje na mezinárodní konferenci na dané téma, která se uskutečnila právě před rokem na Akademii věd ČR a byla vůbec první konferencí na toto téma nejen v Česku, ale i v prostorách největší české výzkumné instit...
Oddělení
The Gender & Sociology Research Department is the key research institution  in the Czech Republic specialising in gender studies and feminist theory and methodology. The department publishes the transdisciplinary journal Gender and Research devoted to gender studies and femin...
Department head: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Projekt
The CASPER aims The Horizon 2020 CASPER project will examine the feasibility of establishing a European award/certification system for gender equality with a focus on the organizational level. Based upon an extensive assessment of available systems and needs across Europe and bey...
Project duration: 2020 - 2021
Projekt
Gender equality is one of the five priorities of the European Research Area. It is today recognized that actions and policies must focus on legislative and especially institutional levels (cultural and institutional change) rather than seeing gender equality as something that con...
Project duration: 2017 - 2021
Aktualita
V souvislosti s přípravou nového rámcového programu financování výzkumu se na konci září uskutečnila v Evropském parlamentu konference Women in Science.
Oddělení
Established in 2001 as a team and as an independent research department in 2015, the Centre for Gender & Science (originally "for women and science") is the only specialized research department in the country focusing specifically on gender sociology of science, feminist scie...
Department head: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Projekt
Building on scholarship in feminist philosophy and social studies of science, the project will examine the role of gender in the production of knowledge contexts and cultures in an East-West perspective in two scientific fields (sociology and biology). While critiques of science...
Project duration: 2006 - 2008
Projekt
The National Contact Centre for Gender and Science is a unique initiative in the Central European region and serves as the national contact point for gender equality and gender mainstreaming in European research. It provides specific expertise and training to Czech researchers an...
Project duration: 2017 - 2020
Publikace
Authors: Linková, Marcela
První knihy, které zkoumaly ženy jako celek, tedy jako skupinu, která se vyznačuje určitými vlastnostmi, se neobjevily před třiceti lety v době, kdy se začalo objevovat slovo gender. Takové knihy jsou s námi odnepamět a kdo četl knihu Virginie Woolf Vlastní pokoj si do zajisté vz...
Publikace
Authors: Křížková, Alena
První knihy, které zkoumaly ženy jako celek, tedy jako skupinu, která se vyznačuje určitými vlastnostmi, se neobjevily před třiceti lety v době, kdy se začalo objevovat slovo gender. Takové knihy jsou s námi odnepamět a kdo četl knihu Virginie Woolf Vlastní pokoj si do zajisté vz...
Publikace
Authors: Hašková, Hana
Author informs about the international conference Gendering Democracy in an Enlarged Europe and about international research project Enlargement, gender and governance that was closed by the conference in 2005 in Prague. 
Publikace
Authors: Hašková, Hana
V realizaci a vydávání informačního čtvrtletníku „Gender – rovné příležitosti - výzkum“ vidíme možnost, jak efektivně propojit výzkum a aktuální otázky související s postavením žen v české společnosti.Proč gender: Tento pojem (viz. Slovník základních pojmů)...

Pages