Publikace
Authors: Crofony Timea, Dvořáčková Jana, Rypáčková Pavla, Víznerová Hana
Tato metodika přináší praktický návod pro ty, kdo se snaží sobě i druhým vytvořit férové a otevřené pracoviště s cílem zajistit v něm genderovou rovnost. Příručka Jak na změnu přináší návod, užitečné rady, praktické postupy a doporučeni jak pro zahájení iniciativ v otázkách rovný...
Aktualita
Ilustrace: pixabay.com
Socioložka Kristýna Bašná poskytla rozhovor pro Český rozhlas Plus, ve kterém představuje výzkum věnovaný fenoménu korupce v různých odvětvích.
Publikace
Authors: Linková, Marcela
The chapter examines gender aspects of domestic violence and places it in the general gender system of western societies. It explains the high incidence of domestic violence against the backdrop of different gender expectations and orders for women and men and draws attention to...
Publikace
Authors: Chaloupková, Jana
This paper, based on data from survey Social and economic condition of motherhood 2006, examines on micro-level reasons, by which unwed mothers have explained their family situation at the childbirth. In the first part three types of motivation of non-marital motherhood are ident...
Publikace
Authors: Křížková, Alena
Akce
3. 2. 2015
Antropie: Válka v hlavě
Pravidelný antropologický úterek kurátoruje Tereza Stockelová a Tereza Virtová.
Akce
7. 3. 2019 - 13. 6. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a Katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Publikace
Authors: Kostelecká, Yvona, Braun, Richard, Hasman, Jiří, Machovcová, Kateřina, Pivarč, Jakub, Hadj-Moussová, Zuzana, Hána, David
Přestěhování se z rodné země do jiné, v některých případech velmi geograficky vzdálené, přináší řadu aspektů, které jsou majoritní populaci neznámé a často jen těžko představitelné. Děti, které tento proces podstupují, mnohdy trpí vytržením z jejich sociálního zázemí, v...
Akce
19. 7. 2021
Na jedné lodi
Sociální antropolog Petr Vašát v rozsáhlé interdisciplinární a multimetodologické studii bezdomovectví ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických dopr...
Publikace
Authors: Vlachová, Klára (ed.)
Czech Social Attitudes in the European Context: In the Heart of Europe reflects the political, welfare, and general social attitudes in the Czech Republic, which has 30 years of existence, in European comparison. In nine chapters, the team of contributors address understandi...
Publikace
Authors: Hamplová, Dana
The chapter is devoted to the selection of the life partner. It summarizes sociobiological as well as sociological theories and is devoted to the question which factors are important for men and which are important for women. 
Publikace
Authors: Hamplová, Dana
The text focuses on the relationship between life satisfaction and marital status in 4 central European countries. While it confirms the positive effect of marriage on life satisfaction but it does not support a hypothesis that the effect of marital status will be mediate by the...
Publikace
Authors: Radimská, Radka
Číslo bulletinu Gender – rovné příležitosti – výzkum, které se vám nyní dostává do rukou, shrnuje několik na první pohled spíše různorodých témat. Tato témata spojuje problematika rovných příležitostí žen a mužů v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské uni...
Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta
The Czech Republic belongs to the countries with the highest divorce rate in the EU. Unfortunately, the data on the reasons ofbreak-ups available from the Czech Statistical Office are very limited; they only involve a minor part of divorced marriages but not any cohabitation...
Akce
1. 11. 2015 - 15. 11. 2015
Týden vědy a techniky 2015
Sociologický ústav na letošním Týdnu vědy a techniky AV ČR nabízí řadu tématických přednášek našich vědkyň a vědců. Tématem letošního ročníku TVT je 15 světelných let, čímž odkazuje ke tradici největšího vědeckého festivalu v Česku. Akce probíhá ve dnech 1.–15. 11. 2015. V průběh...
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Aktualita
Ilustrace: Statistika&my
V letním čísle časopisu Statistika&my, který pravidelně vydává Český statistický úřad, vyšel rozhovor se socioložkami Renátou Topinkovou a Markétou Šetinovou. Představily v něm některé výsledky výzkumu online seznamování, probíhajícího v rámci projektu „Změna poměru mužů a že...
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
V minulých měsících publikoval Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK dvě tiskové zprávy (1, 2) věnované výzkumu domácího násilí během koronavirové pandemie, realizovaném výzkumnicemi Blankou Nyklovou a Danou Moree. Výzkum zaznamenala řada tuzemsk...
Aktualita
Svobodu a nezávislost Ukrajině!
Sociologický ústav AV ČR důrazně odsuzuje agresi putinovského Ruska proti Ukrajině a ukrajinskému lidu. Podporujeme stanovisko Akademie věd ČR, jsme připraveni připojit se k aktivitám AV ČR na podporu kolegů a kolegyň na Ukrajině a hledáme další efektivní způsoby pomoci.

Pages