Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta
The Czech Republic belongs to the countries with the highest divorce rate in the EU. Unfortunately, the data on the reasons ofbreak-ups available from the Czech Statistical Office are very limited; they only involve a minor part of divorced marriages but not any cohabitation...
Akce
1. 11. 2015 - 15. 11. 2015
Týden vědy a techniky 2015
Sociologický ústav na letošním Týdnu vědy a techniky AV ČR nabízí řadu tématických přednášek našich vědkyň a vědců. Tématem letošního ročníku TVT je 15 světelných let, čímž odkazuje ke tradici největšího vědeckého festivalu v Česku. Akce probíhá ve dnech 1.–15. 11. 2015. V průběh...
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Aktualita
Ilustrace: Statistika&my
V letním čísle časopisu Statistika&my, který pravidelně vydává Český statistický úřad, vyšel rozhovor se socioložkami Renátou Topinkovou a Markétou Šetinovou. Představily v něm některé výsledky výzkumu online seznamování, probíhajícího v rámci projektu „Změna poměru mužů a že...
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Podle antropoložky Marie Heřmanové odlišnost nemusíme hledat jen na druhém konci planety, společenské vzorce se dají velmi dobře pozorovat i v digitálním světě. Na téma vlivu sociálních sítí se Heřmanová zaměřila v rozhovorech pro Český rozhlas Dvojka a pro server Lupa.cz.
Publikace
Authors: Hamplová, Dana
The article deals with partnership prferences in context of socio-demographic characteristics and general value orientation.
Publikace
Authors: Crofony Timea, Dvořáčková Jana, Rypáčková Pavla, Víznerová Hana
Tato metodika přináší praktický návod pro ty, kdo se snaží sobě i druhým vytvořit férové a otevřené pracoviště s cílem zajistit v něm genderovou rovnost. Příručka Jak na změnu přináší návod, užitečné rady, praktické postupy a doporučeni jak pro zahájení iniciativ v otázkách rovný...
Publikace
Authors: Tabery, Paulína
The study presents a qualitative analysis of texts on family, partnership, and working life published in men’s and women’s magazines. The objective of the analysis is to examine how family, partnership, and working life are represented in these media.
Publikace
Authors: Dudová, Radka
The article deals with the relationships of men and women as the result of influence of interdependet structures. 
Publikace
Authors: Kostelecká, Yvona, Braun, Richard, Hasman, Jiří, Machovcová, Kateřina, Pivarč, Jakub, Hadj-Moussová, Zuzana, Hána, David
Přestěhování se z rodné země do jiné, v některých případech velmi geograficky vzdálené, přináší řadu aspektů, které jsou majoritní populaci neznámé a často jen těžko představitelné. Děti, které tento proces podstupují, mnohdy trpí vytržením z jejich sociálního zázemí, v...
Akce
19. 7. 2021
Na jedné lodi
Sociální antropolog Petr Vašát v rozsáhlé interdisciplinární a multimetodologické studii bezdomovectví ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických dopr...
Publikace
Authors: Dudová, Radka
The father status and the father role have during last 100 years undergone dramatical changes. The article presents some contemporary theories explaining those changes and ilustrates them on the example of a qualitative study of fatherhood after marital separation.  
Publikace
Authors: Hamplová, Dana, Jitka Rychtaříková, Simona Pikálková
Abstract
Publikace
Authors: Maříková, Hana, Vohlídalová, Marta
The paper focuses on the differences between marriage and unmarried cohabitations in the terms of their stability. We study the impact of various factors on the stability of marriages and unmarried cohabitations taking into account the different socio-demographic indicators. The...
Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta
Článek je recenzí knihy E. M. Heterington a J. Kellyho "For better or for worse. Divorce reconsidered." 
Aktualita
Náš sociolog Petr Vašát z oddělení Lokálních a regionální studií, řešitel projektu Hobohemia, včera v pořadu 168 hodin komentoval nový projekt zaměřený na bezdomovce.
Aktualita
graf
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 59
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
V minulých měsících publikoval Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK dvě tiskové zprávy (1, 2) věnované výzkumu domácího násilí během koronavirové pandemie, realizovaném výzkumnicemi Blankou Nyklovou a Danou Moree. Výzkum zaznamenala řada tuzemsk...
Aktualita
Svobodu a nezávislost Ukrajině!
Sociologický ústav AV ČR důrazně odsuzuje agresi putinovského Ruska proti Ukrajině a ukrajinskému lidu. Podporujeme stanovisko Akademie věd ČR, jsme připraveni připojit se k aktivitám AV ČR na podporu kolegů a kolegyň na Ukrajině a hledáme další efektivní způsoby pomoci.

Pages