Akce
14. 6. 2022
Housing in an industrial zone
CESCAME invites you to a series of three guest lectures on the city, sustainability, urban practices and politics, everydayness and informality and their potential for social change. In the first lecture, our guest Örjan Sjöberg will conceptually discuss the Sustainable Developme...
Publikace
Authors: Mikešová, Renáta
Česko patří k relativně skeptičtějším evropským státům v pohledu na klimatickou změnu, zejména co se týče názorů na odpovědnost člověka za změnu klimatu a na potřebnost jednotlivých opatření vedoucích ke zmírnění jejích dopadů. Tento článek se soustředí na poměrně nenápadný aspek...
Akce
24. 10. 2022
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vás srdečně zve na konferenci Potravinový odpad: monitoring, prevence a příklady dobré praxe, která je realizována v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.
Aktualita
graf
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 5
Publikace
Authors: Daněk, P., Sovová, L., Jehlička, P. Vávra, J., Lapka, M
While alternative food networks (AFNs) have become the leading conceptualisation of sustainable food systems, vibrant scholarship on food self-provisioning (FSP) in Central and Eastern Europe has remained confined to the geopolitical region it investigates. This article brings th...
Aktualita
Lucie Trlifajová, debata Českého rozhlasu Plus
Sociální antropoložka Lucie Trlifajová se účastnila veřejné debaty pořádané Českým rozhlasem Plus, věnované budoucnosti české ekonomiky. Pro kulturní deník A2larm potom odpovídala v anketě o možných dopadech energetické krize.
Publikace
Authors: Kolářová, Marta
The lifestyle associated with ecofeminism turns towards the family, the home and local communities. This is not a simple reproduction of traditional gender roles, but rather a return to the possibilities of emancipation based on intelligence and creativity.
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Socioložka Jana Stachová z oddělení Lokálních a regionálních studií se ve článku na serveru Ekolist.cz zabývá otázkou ochrany přírody ze strany organizací občanské společnosti. Pokládá přitom zásadní otázku: „Z výzkumů veřejného mínění v poslední době vyplývá, že důvěra v nezisko...
Publikace
Authors: Jehlička, Petr, Smith, J
This chapter introduces different explanations for high rates of growing and sharing food outside the market system in the Czech Republic based in social anthropological research. The authors have extended that work with their own qualitative and quantitative research over a peri...
Aktualita
CESCAME
Ačkoliv se inovace nejčastěji asociují s expertním věděním a formálními institucemi, jejich vznik může být také součástí každodenního života. Tak se na ně dívá Centrum pro studium sociální změny a materiálního prostředí (CESCAME) pod vedením Slavomíry Ferenčuhové, které vzniklo l...
Akce
13. 10. 2022 - 14. 10. 2022
ESS-CZ Vás srdečně zve na dvoudenní mezinárodní konferenci věnovanou nejnovějšímu výzkumu na datech European Social Survey.
Publikace
Authors: Decker, Anja
The article deals with the phenomenon of taking up responsibility and individual care for public land, presenting the stories of two Czech people who have engaged in their environments in such a way.  Should we see these actions as moral interventions, transporting idea...
Aktualita
Ilustrace: Rudy a Peter Skitterians / Pixabay.com
Socioložka Jana Stachová z oddělení Lokálních a regionálních studií se v komentáři na serveru Ekolist.cz věnuje vztahu člověka a krajiny, přičemž zdůrazňuje spojitost sociálních věd s přírodou.
Akce
2. 6. 2022 - 6. 6. 2022
Veletrh vědy 2022
Sociologický ústav AV ČR se opět zúčastní Veletrhu vědy, který pořádá Akademie věd ČR na letňanském výstavišti.
Aktualita
V posledním mezinárodním šetření European Social Survey Round 8 byli respondenti v České republice a v dalších 24 evropských zemích tázáni na názory na změnu klimatu.
Projekt
CoRe zkoumá důsledky řetězení krizových jevů, jakými jsou změny klimatu, koronavirová pandemie či politické konflikty, které narušují společenské systémy po celém světě. Kvůli propojenosti globální ekonomiky a rapidnímu rozvoji digitalizace pociťuje Česko i Evropa důsledky těchto...
Trvání projektu: 2023 - 2028
Akce
11. 11. 2019 - 17. 11. 2019
Také v tomto roce se Sociologický ústav AV ČR zapojí do Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky.
Projekt
Projekt TA1201 Gender, Science, Technology and Environment (genderSTE) je první cílenou (orientovanou) sítí na základě Plánu strategických aktivit a zaměřuje se na orientovaný cíl genderové rovnosti ve vědě, technologiích a životním prostředí. V současné době se akce COST genderS...
Trvání projektu: 2012 - 2016

Pages