Aktualita
prodej v Tiskovém a edičním oddělení, Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Aktualita
Ročník 4 (2006), číslo 2
Obsahová stránka
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences
Akce
2. 11. 2020 - 8. 11. 2020
Týden vědy a techniky AV ČR 2020 v Sociologickém ústavu AV ČR
Také v tomto roce se Sociologický ústav AV ČR zapojí do Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky, a to prostřednictvím online přednášek a seminářů.

Pages