Project duration: 
2006 - 2008

Current sociological approach to educational inequalities increasingly focuses on relative chances to educational transitions. Thus, the impact of structural contexts, establishing these chances, is completely eliminated. International comparison and the understanding of “mobility regimes” is facilitated, but mobility development as such remains on the margins of interpretational interest. However, periods of deep social changes give rise to more or less massive mobility movements, which give a realistic meaning to “mobility regimes”. In the Czech Republic (or Czechoslovakia), periods before 1948, between 1948 and 1989 and after 1989 can be justifiably expected to feature typical mobility trajectories and differing mobility patterns. The missing knowledge about the development of educational mobility prevents the understanding of why, despite the changing social situation, the measured relative inequalities in the long-term perspective in the Czech Republic remain stable. Without the knowledge of structural contexts, we will hardly understand inequalities in access to education. The mobility point of view actually means to go against the current relativising trend and to deal with specific local structural contexts.

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 21, zobrazeno 11 - 20)

Simonová, Natalie

Text je odpovědí na diskusní příspěvek Rudolfa Pomazala s knihou České vysoké školství na křižovatce (Sociologický ústav 2005). Ukazuje, že R. Pomazal má na problematiku řešení a zvyšování konkurenceschopnosti vysokoškolského vzdělání v ČR stejný (nebo alespoň velmi podobný) názor, stejně jako na to, jakým směrem by se mělo české vysoké školství ubírat. Replika ukazuje, že jde z jeho strany převážně o doplnění a nazření tvrzení autorů knihy z jiného úhlu, nikoli o jejich popření.

Téma:
education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Other publication
Simonová, Natalie

The text is the second reaction to a continuing discussion with Rudolf Pomazal about a book “Czech Higher Education at the Crossroads” (Institute of Sociology, 2005). It shows that R. Pomazal hasn´t a clear concept or only a vision about the problem of the direction of the future development of the Czech higher education.

Téma:
education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Other publication
Simonová, Natalie, Petr Soukup

This article shows the trends in the influence of socio-economic, cultural and gender factors in the reproduction of educational inequality in access to tertiary education in five countries: Czech Republic, Switzerland, Sweden, Germany and Poland. The analysis follows on previous research, but it also adds two new dimensions: 1) an international comparison, and 2) the most recent data on the trends in the inequality in all the aforementioned countries.

Téma:
social inequalities, education
Oddělení:
Economic Department
Typ publikace:
Public event or educational activity
Simonová, Natalie

Editorial popisuje obsah devátého čísla Sociowebu 2008, zabývajícího se tématem sociologie vzdělání a jeho zpracováním v rámci různých vědních oborů. Příspěvky představují pohled filosofický, ekonomický, pedagogický a sociologický.

Téma:
social inequalities, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Simonová, Natalie
Téma:
social inequalities, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Simonová, Natalie
Téma:
intergenerational relations, migration and mobility, social inequalities, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Simonová, Natalie

The editorial shows the amount of themes represented in this monothematic number of Socioweb, devoted to Sociology of Education. It indicates how heterogeneous can the work on this theme be in one small research team. In the same time it shows what do members of the team produce lately.

Téma:
social inequalities, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Simonová, Natalie

The text constitutes an excurse among different definitions of the term “education” in various dictionaries. It tries to find not only sociological definitions in the encyclopedias, which are accessible to the Czech audience.

Téma:
education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Simonová, Natalie

Text shrnuje obsah monografie „České vysoké školství na křižovatce“. Ta ukazuje, do jaké míry existují v České republice podmínky pro přechod od výdajového modelu financování vysokého školství k investičnímu modelu, resp. jaké povahy jsou bariéry, které tomuto přechodu brání. Autorský tým se pokusil o propojení diskuse probíhající na poli ekonomické teorie s analýzou vývoje pokusů o reformu financování českého vysokého školství v kontextu jeho celkové proměny po r. 1989.

Téma:
education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Simonová, Natalie
Téma:
methodology
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Other publication

Pages