Project duration: 
2001 - 2003

The subject matter of this sociologically oriented project is the research of professional and life trajectories of women in this scientific institution. The core of the project is a sociological analysis of the structures and dynamics of processes related to the position of career-oriented female researchers.

 

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Křížková, Alena

V posledním čísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se stejně jako v čísle minulém zaměřujeme na jedno specifické téma. Tentokrát se jedná o otázku postavení žen ve vědě a výzkumu, a zejména o problémy a těžkosti, se kterými se ženy pracující ve vědě setkávají, ať již v České republice, v zemích Evropské unie či jinde ve světě.

Téma:
gender, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena, Čermáková, Marie, Lekešová, Iva

V posledním čísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se stejně jako v čísle minulém zaměřujeme na jedno specifické téma. Tentokrát se jedná o otázku postavení žen ve vědě a výzkumu, a zejména o problémy a těžkosti, se kterými se ženy pracující ve vědě setkávají, ať již v České republice, v zemích Evropské unie či jinde ve světě.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena, Čermáková, Marie, Lekešová, Iva
Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Linková, Marcela

Číslo bulletinu Gender – rovné příležitosti – výzkum, které se vám nyní dostává do rukou, shrnuje několik na první pohled spíše různorodých témat. Tato témata spojuje problematika rovných příležitostí žen a mužů v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article