Paper published in conference proceedings
Nešpor, Zdeněk R. 2002. „Adaptace a integrace českých emigrantů do západních společností ve vztahu k jejich pozdější reemigraci.“ Pp. 276-285 in Šrajerová, Ol'ga. Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav SZM a DIS RE. ISBN 80-86224-40-6.

The paper covers some findings of qualitative sociological research made by the author, which has aimed to analyse of Czech re/emigration processes in the 20th Century. It shows the most important individual and social facts that had certain influenced on re/emigration behaviour of the subjects.

Left

Topics: 
migration and mobility
Share this page