Paper published in conference proceedings
Nešpor, Zdeněk R. 2003. „Dynamika silných sociálních vazeb na příkladu českých reemigrantů ze Západu v 90. letech 20. století.“ Pp. 351-358 in Machařová, Jana, Ol'ga Šrajbrová (eds.). Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Praha: Slezský ústav SZM a DIS RE. ISBN 80-86224-44-9.

Left

Topics: 
migration and mobility
Share this page