Chapter in monograph
Lux, Martin, Petr Sunega. 2011. „Ideální role státu v oblasti bydlení.“ Pp. 49-92 in Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 229 s. ISBN 978-80-7419-068-1.

Abstract

Part of publication: 
2011
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.)
Share this page

Attached links