Chapter in monograph
Šaldová, Kateřina, Barbora Tupá, Marta Vohlídalová. 2010. „Jak vytvářet politiky zahrnující problematiku sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí a jak je zavádět do praxe?“ Pp. 77-84 in Vohlídalová, Marta (ed.), Kateřina Šaldová, Barbora Tupá. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 127 s. ISBN 978-80-7330-184-2.

The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University. The 2nd part summarizes the findings based on qualitative survey of in-depth interviews. The 3rd part of the report presents available tools and procedures fighting against sexual harassment at universities that are used abroad.

Part of publication: 
2010
Vohlídalová, Marta (ed.), Kateřina Šaldová, Barbora Tupá
Share this page