Published review
Nešpor, Zdeněk R. 2006. „Jaroslav Šebek: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu.“ Lidé města / Urban People. 8 (2): 218-221. ISSN 1212-8112.

Left

Topics: 
religion and religiosity
politics (and political attitudes)
Share this page