Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena, Čermáková, Marie, Lekešová, Iva. 2001. „Konference Ženy v Akademii.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (4): 10-11. ISSN 1213-0028.

V posledním čísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se stejně jako v čísle minulém zaměřujeme na jedno specifické téma. Tentokrát se jedná o otázku postavení žen ve vědě a výzkumu, a zejména o problémy a těžkosti, se kterými se ženy pracující ve vědě setkávají, ať již v České republice, v zemích Evropské unie či jinde ve světě. Věda a výzkum představují sice jen omezenou oblast pracovního trhu a platí v ní zvláštní pravidla, ale dynamika diskriminace žen je zde stejná jako v oblastech jiných. Navíc, vzhledem ke společenské úloze a vlivu vědy a techniky, může mít nepřítomnost žen v této oblasti dalekosáhlé důsledky.

V tomto čísle bychom vás chtěly nejprve informovat o semináři na téma Ženy a věda, který se konal v Praze v květnu tohoto roku, a nabídnout některé zajímavé příspěvky, které byly na tomto semináři předneseny a které uvádějí do problematiky a mapují situaci v ČR. Dále zařazujeme podrobnou anotaci zprávy výboru ETAN při EU, zabývající se situací žen ve vědě v Evropské unii. Také si můžete přečíst příběh Beth Martin, americké vědkyně zamýšlející se z osobní perspektivy nad problémy, se kterými se ženy ve vědě setkávají, a dále kromě jiného informace o třech konferencích, které se konaly v různých evropských městech na téma ženy a věda.

Share this page