Other publication
Chaloupková, Jana, Jiří Vinopal

Letní škola Metod a technik ECPR