Chapter in monograph
Krejčí, Jindřich, Johana Chylíková. 2012. „Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum a Česká republika.“ Pp. 183-205 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

The text presents an overview of the importance of comparative research with special reference to databases containing information on the most important international research projects where there has been Czech participation. This chapter provides some basic information about the survey data and their availability. As an aid to providing the reader with a convenient overview of these data sources a series of summary tables are presented.

Part of publication: 
Share this page

Attached links