Published review
Nešpor, Zdeněk R. 2013. „Miriam Viršinská: Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia.“ Český časopis historický. 111 (1): 174-176. ISSN 0862-6111.

Left

Topics: 
religion and religiosity
Share this page