Chapter in monograph
Nešpor, Zdeněk R. 2011. „Náboženské oživení v evangelických církvích ve druhé polovině 19. století.“ Pp. 268-287 in Hanuš, Jiří a kol. Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. Brno: Matice moravská. 392 s. ISBN 78-80-86488-77-6.

Abstract

Left

Topics: 
religion and religiosity
Share this page