Peer-reviewed journal article
Nešpor, Zdeněk R. 2012. „Náboženství a ateismus v současné české společnosti ve světle statistických a sociologických výzkumů.“ Salve. Revue pro teologii a duchovní život 22 (1): 7-20. ISSN 1213-6301.

abstract

Left

Topics: 
religion and religiosity
sociological data
Share this page