Paper published in conference proceedings
Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Náboženství nebo národ? Interkonfesní spory a rozšiřování národního obrození jako zrcadlo identitní diferenciace v 18. a 19. století.“ Pp. 27-49 in Nešpor, Zdeněk R. (ed.). Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku. Praha: FF UK. ISBN 80-7308-099-0.

The proceedings contains nine papers, that concern with the various issues of Czech and European popular culture of the early modern era. Papers by J. Horsky and D. Tinkova covers the issue theoreticaly, why those by Z. R. Nespor, I. Kusnirakova, H. Sobotkova, J. Wolf, I. Cermanova, J. Randak and E. Novotna are grounded in the empirical research.

Left

Topics: 
historical sociology
identity
religion and religiosity
Share this page