Chapter in monograph
Linková, Marcela. 2009. „Ne každý úspěch se počítá: Excelence a genderování vědecké dráhy v přírodních vědách.“ Pp. 72-99 in Stöckelová, Tereza (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 160 s. ISBN 978-80-7419-003-2.

The chapter concentrates on how researchers in a natural science institution define success. It analyses differences in their notions of success depending on their position. The author argues that the normativity of excellence has an impact on which notion of success leads to visible career progress and that such a notion is not interesting or acceptable for some. In conclusion the text explores whether the concept of excellence is gendered, and what impact this may have on science and society.

Left

Department: 
Topics: 
gender
sociology of science
Share this page

Attached links