Other publication
Uhde, Zuzana, Glenn, Evelyn Nakano. 2009. „Nerovnosti jsou ostřejší než kdykoliv předtím. Rozhovor Evelyn Nakano Glenn se Zuzanou Uhde.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. (rozhovor)

Evelyn Nakano Glenn působí jako profesorka genderových a ženských studií a současně etnických studií na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Je také ředitelkou a zakládající členkou Center for Race and Gender, výzkumného pracoviště na stejné univerzitě. Pro akademický rok 2009/2010 byla zvolena prezidentkou Americké sociologické asociace.
Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na genderovou, „rasovou“ a třídní dynamiku v procesech vyloučení a diskriminace. Svou prací zásadním dílem přispěla k feministické analýze simultánního utváření genderových a „rasově“-etnických nerovností. Tento přístup aplikovala ve svém výzkumu „rasové“ a genderové dělby reprodukční práce, placené i neplacené, a produkce a reprodukce vyloučení v rámci instituce občanství v USA. Publikovala několik knih, Unequal Freedom: How Race and Gender Shaped American Citizenship and Labor (2002) a Issei, Nisei, Warbride: Three Generations of Japanese American Women in Domestic Service (1986). Jako editorka se spolupodílela na knize Mothering: Ideology, Experience and Agency (1994) a editorsky připravila rovněž Shades of Difference: Why Skin Color Matters (2009).

Share this page