Chapter in monograph
Dudová, Radka, Marta Vohlídalová. 2008. „Nová rizika pracovního trhu: flexibilita a marginalizace.“ Pp. 15-32 in Dudová, Radka (ed.). Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

The chapter is dealing with two phenomenons that characterise contemporary labour markets: the increasing flexibility of work conditions and labour markets, and the marginalisation of specific groups on the labour market. It analyses theoreticaly those phenomenons and reflects its prevalence in the Czech Republic.

 

Share this page